Да постигнем съгласие!

Re:

Разработихме Свободен софтуер за постигане на съгласие – в рамките на проекта 'Re:integrative Re:action' по програма Erasmus+ създадохме интерактивни инструменти за Консултиране, Договаряне и Медиация. Възползвай се!

Как работи

Нашият софтуер ти предоставя инструменти за структуриран разговор, който ти позволява да се консултираш, да договаряш и при необходимост да осъществяваш медиация.

Консултиране

Намери доверен експерт и изяснете поставения проблем.

Договаряне

Обсъди с твоите контрагенти клаузите от общ интерес.

Медиация

Ако нещата не вървят, потърси посредническо решение.

Всичко е много просто – сваляш на твоето устройство, инсталираш, настройваш и ползваш през internet.

Приятелският потребителски дизайн ще те води и подкрепя във всяка следваща стъпка. Не са нужни никакви специални знания.

Сваляне

Избери твоята операционна система. Свали, инсталирай и стартирай. Толкова е лесно!

За да гарантираме, че ползваш оригинално копие от нашия софтуер, ти предлагаме да направиш криптографска проверка на сваления архивен файл с помощта на съответния цифров подпис и нашия публичен ключ.

Публичен ключ

С нашия публичен ключ можеш да провериш цифровия подпис на съответния архивен файл. Добър свободен софтуер за тази цел е GNU Privacy Guard. Не забравяй да се убедиш, че публичният ключ има следния идентификатор:

AE06191DE7B72F74ACE2BB257B62D2A7D14C089B

Изходен код

Предоставяме ти възможност да ползваш изходния код на нашия софтуер – за да направиш независима проверка на неговата функционалност, да предложиш подобрения или да го вградиш в твоите проекти.

Лиценз

Нашият софтуер е напълно свободен (като в „Свобода“). Не се нуждаеш от разрешение и не дължиш плащане, за да го ползваш в неговия първоначален или променен вид. Единственото нещо, с което категорично няма да се съгласим, е предоставената свобода да бъде ограничена. Ако някой се опита да направи това, като носители на авторските права върху софтуера ние ти предоставяме право да не се съобразяваш с наложените ограничения.

По-конкретно, нашият софтуер (изпълними версии и изходен код) се разпространява съгласно условията на Софтуерния лиценз GNU-GPLv3, а документацията към него (в т.ч. настоящият текст) – съгласно условията на Лиценза за свободна документация GNU-FDLv1.3 (на английски език). Всички преводи на GNU-GPLv3 и GNU-FDLv1.3 на езици, различни от оригиналната англоезична версия, са неофициални.

Най-общо: можеш свободно да свалиш и ползваш изходния код, да го проучваш, да го променяш, да го споделяш с трети страни (в неговия първоначален или променен вид), както и да променяш документацията (освен ако не отразява лична позиция, предпочитание и/ли гледна точка) и да я споделяш с трети страни; срещу което се задължаваш да не ограничаваш получените от теб права по отношение на следващи потребители, да обозначиш ясно направените от теб промени (ако има такива), да посочиш ясно приложимостта на GNU-GPLv3 и/ли GNU-FDLv1.3, да осигуриш достъп до копие от изходния код (ако променяш софтуера) и да не създаваш заблуждаващо впечатление, че те подкрепяме.

За проекта

В рамките на проекта „RE: Integrative RE: Action“ (017-1-BG01-KA204-036210) по Програма Erasmus+ експерти от КТ „Подкрепа“ разработиха съвместно със своите партньори интерактивен инструмент за Консултиране, Договаряне и Медиация. Целта ни е да подпомогнем работещите хора (и особено тези в неравностойно положение) с инструменти за координация и колаборация при изясняването, издигането и решаването на проблеми.

Конфедерация на труда „Подкрепа“ като национално представителна синдикална организация още от създаването си заема водеща роля при формиране на съвременните български индустриални отношения. Привлечени са специалисти от Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика, които дадоха незаменим личен принос при технологичното реализиране на проекта.